Turistični BONI TB in BON21

Kako opravim rezervacijo z turistčnimi boni v Apartma Luciji ?

Termin lahko rezervirate z telefonskim klicem na +386 68 184 086 ali kar na naš email: booking.lucija@gmail.com. Poslali vam bomo original ponudbo in uredili vso potrebno dokumentacijo za ureditev rezervacije.

Ali lahko rezervacijo še vedno odpovem če se ukrepi vlade zopet zaostrijo?

V primeru COVID krize, lahko turistične bone kadarkoli storniramo ali pa prestavimo rezervacijo na poznejše obdobje.

 

Katere dokumente moramo predložiti za rezervacijo v apartma Luciji z turističnimi boni ?

Za potrditev rezervacije potrebujemo le Ime in Priimek osebe ki bo bon unovčila in njegovo matično številko EMŠO. Ko prejmemo te podatke izvedemo rezervacijo bona preko spletne aplikacije e-davki..

 

Kako je mogoče unovčiti turistični bon za otroka, ki ne letuje z zakonitim zastopnikom?

Če otrok počitnikuje z osebo, ki ni njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik (denimo z babico ali s športnim klubom), mora že pred odhodom zakoniti zastopnik oz. skrbnik podpisati posebno izjavo, s katero izjavlja, da bo otrok koristil bon po tretji osebi. Izjavo lahko najde na spletnih straneh Fursa. To izjavo mora tretja oseba v postopku koriščenja bona predati receptorju. Otrok mora imeti s seboj svoj identifikacijski dokument. Tretja oseba bo receptorju povedala, da bi rada koristila bon tudi za omenjenega otroka, in ravnala po navodilih receptorja. Tretja oseba bo zase in za omenjenega otroka izpolnila obrazec, ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo nato unovčil bone.

 

Na koga lahko kot upravičenec prenesem svoj turistični bon?

Bon je mogoče prenašati med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev) ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Boni se ne prenašajo med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji in podobno.

 

Kako lahko prenesem svoj bon?

Bon prenesete s podpisom obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik. Bon je mogoče prenesti le enkrat, torej ga pridobitelj ne more prenesti naprej. Prav tako je mogoče prenesti izključno celotno vrednosti bona. Če je torej upravičenec bon delno že koristil, ga v preostali vrednosti ne more več prenesti.

 

Kakšna globa mi grozi, če svoj bon prenesem denimo na nečaka ali sestro?

Tretji protikoronski zakon za primer, da upravičenec do bona tega prenese v nasprotju z določili, predvideva globo od 200 do 600 evrov.

 

Ali lahko vrednost bona razdelim med več svojih otrok?

Ne. Bon je mogoče prenesti izključno v celoti, zato ga lahko denimo kot starš prenesete le na enega od svojih otrok.

 

Kako lahko izkoristim bon, ki ga je name prenesel nekdo drug?

Že pred odhodom na letovanje mora upravičenec (denimo mati, ki želi bon prenesti na svojega sina) izpolniti izjavo o prenosu bona, na katerem navede tudi podatke o prejemniku tega bona. Prejemnik bona (sin) na letovanju ravna, kot velja sicer – prijavi se z identifikacijskim dokumentom in receptorju pove, da želi koristiti bon denimo svoje matere (in morda tudi svojega). Receptorju mora tudi predati izpolnjeno izjavo prvotnega upravičenca (matere). Nato izpolni obrazec o koriščenju bona, ki ga lahko dobi na recepciji. Receptor bo nato unovčil bon.

 

Ali moram izjavo o prenosu bona poslati Fursu?

Ne. Osebe, na katere je bil prenesen turistični bon, morajo imeti ustrezno izjavo ali izjave izpolnjene in podpisane s seboj v nastanitvi, kjer bodo bon unovčili. Ob unovčevanju bona bodo namreč morali tako izjavo predložiti receptorju v objektu, kjer bodo nočili. Izpolnjenih in podpisanih izjav naj posamezniki ne pošiljajo oz. prinašajo na finančne urade.

 

Za katero storitev lahko unovčim bon?

Bon lahko unovčite le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Ostale storitve, kot so denimo dodatni obroki, pa tudi turistična taksa, morate doplačati z drugimi plačilnimi sredstvi.

 

Ali lahko s svojim bonom plačam za namestitev več oseb, denimo prijateljev ali družinskih članov?

Da, ena oseba lahko plača za nočitev več oseb, tudi denimo za prijatelje. Edini pogoj je, da tudi upravičenec, ki koristi bon, prenočuje v nastanitvenem obratu na datum, za katerega koristi bon.

 

Ali so boni obdavčeni?

Ne, od bona upravičenec ne plača dohodnine.

 

Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…)?

Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

 

Kam se lahko obrnem z dodatnimi vprašanji?

Furs je vzpostavil posebni klicni center za turistične bone, in sicer na telefonski številki 08 200 1005. Delovni čas klicnega centra je v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja