Vpišite dan,mesec in leto rojstva (primer: 24.09.1989)-(Enter the day, month and year of birth (example: 24.09.1989))
Označite svoj spol- (Please indicate your gender)
Vpišite državljanstvo. Primer: (Slovenija,Nemčija,Italija,Češka..)-(Enter your nationality. Example: (Slovenia,Germany,Italy, Czech Republic...))
Izberite tip vašega osebnega dokumenta-(Select the type of your personal document)
Vpišite identifikacijsko številko osebne izkaznice ali potnega lista-(Enter the identification number of the identity card or passport)
Vpišite kontaktno telefonsko številko(+386 40 600 959 )-(Enter the contact phone number(+386 40 600 959))
Vpišite dan,mesec in leto prihoda (primer: 24.09.2022)-Enter the day, month and year of arrival (example: 24.09.2022)
Vpišite dan,mesec in leto odhoda (primer: 24.09.1989)-Enter the day, month and year of departure (example: 24.09.2022)