Zgodovina

Nastanek Šmarjeških Toplic

Prva upodobitev Šmarjeških Toplic iz leta 1807 Okolica Šmarjeških Toplic je bila naseljena že v prazgodovini, o čemer pričajo izkopane najdbe v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Največ gomil so našli pod Vinjim vrhom in blizu Bele cerkve. Šmarješke Toplice so bile vse do konca 18,stoletja znane samo domačinom, saj niso bile urejene kot zdravilišče. Prav zato so …

Nastanek Šmarjeških Toplic Read More »